Sport

Impianti dove si pratica: Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhand; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Quai Gong; Tuina; Shuai Jiao)

Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhand; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Quai Gong; Tuina; Shuai Jiao)
IMPIANTI DOVE SI PRATICA: Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhand; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Quai Gong; Tuina; Shuai Jiao)
Impianto Indirizzo Contatti
Impianto Indirizzo Contatti
SOCIETA' CHE PRATICANO: Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhand; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Quai Gong; Tuina; Shuai Jiao)
Società Indirizzo Contatti
Società Indirizzo Contatti
ATTIVITA': Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhand; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Quai Gong; Tuina; Shuai Jiao)
Nome Attività
Nome Attività