Elettori Votanti Voti
F M Totali F M Totali Validi Bianche