Sport

Impianti dove si pratica: Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhand; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Quai Gong; Tuina; Shuai Jiao)

Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhand; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Quai Gong; Tuina; Shuai Jiao)
IMPIANTI DOVE SI PRATICA: Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhand; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Quai Gong; Tuina; Shuai Jiao)
Impianto Indirizzo Contatti
Impianto Indirizzo Contatti
Palazzetto dello Sport "Jigoro Kano" - Casa del Judo Via Anedda Tel. 0521/774360 Fax. Email. ksdkparma@ksdkparma.it
SOCIETA' CHE PRATICANO: Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhand; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Quai Gong; Tuina; Shuai Jiao)
Società Indirizzo Contatti
Società Indirizzo Contatti
KYU SHIN DO KAI PARMA ASD V. L. Anedda, 9A - Parma Tel. 0521774360
ATTIVITA': Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhand; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Quai Gong; Tuina; Shuai Jiao)
Nome Attività
Nome Attività
Corso Wushu Kung Fu